Reference

„Na začátku jsem měla obavy z nového prostředí, a jak si budou všichni zvykat, ale zpětně uznávám, že zavedení bylo jednoduché. Pro Dragon Cloud jsme se rozhodli na základě vysoké spolehlivosti služby a to bez navýšení vlastních kapacit. V konečném efektu se nám podařilo dosáhnout velmi efektivního prostředí našeho IT.“
Eshtesia centrum zdraví a krásy
Veronika Kremzová
výkonná ředitelka kliniky
„Dragon Cloud významně pomohl naší společnosti z hlediska cash flow a optimalizace nákladů na provoz IT infrastruktury. Podařilo se eliminovat jakékoliv nepředvídané výdaje a jednorázové platby. Zároveň je systém velmi flexibilní k náhlému snížení či zvýšení počtu zaměstnanců. Žádné náklady neplatíme zbytečně a platíme pouze za to, co využíváme. Při realizaci z vlastních zdrojů bychom museli okamžitě najít miliony korun ve financích. Realizace by byla v týdnech a stejné úrovně bezpečnosti bychom pravděpodobně vůbec nedosáhli. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni.“
IS Brno
Ing. Pavel Štěpánek
ekonomický ředitel
„Jsme spokojeným partnerem firmy Outsourcing Solution s.r.o. Partnerství s nimi přináší nám i našim zákazníkům stabilní a komfortní zázemí pro naši práci. Hlavní výhody vidíme především v perfektním servisu a stabilitě technického prostředí.“
SM-DATA
Bc. Petr Jelínek
konzultant
„Díky službě Dragon Cloud máme dlouhodobě vyřešenou legálnost veškerého software, díky vysoké bezpečnosti máme jistotu, že tento stav nikdo nemůže změnit.“
BUSINESS SUCCESS
Bohumil Kuba
výkonný ředitel pobočky Praha
„Účetní programy i data má naše společnost na hostovaných serverech společnosti Outsourcing Solution s.r.o. Nespornou výhodou tohoto řešení je možnost přistupovat k datům jednotlivých klientů i zaměstnanců, a to z různých pracovních míst 24 hodin denně. Další nezanedbatelnou výhodou je absence starostí s IT, tedy s SW a HW a tím značná úspora času, který je možné nyní věnovat našim klientům. Za dobu používání služeb Dragon Cloud jsme nemuseli řešit žádné technické či jiné problémy v souvislosti s tímto řešením.“
smart media
Roman Müller
jednatel
„Pracujeme s velice citlivými daty a naší firemní politikou je neustálé zlepšování a důsledná kontrola bezpečnosti dat a systémů. Jako nejadekvátnější řešení jsme zvolili produkt společnosti Outsourcing Solution s.r.o., která nám poskytla bezpečnostní standard vyžadovaný pro celou Finanční skupinu ČS (FSČS). Prostřednictvím Dragon Cloud byly plynule vyřešeny veškeré naše požadavky a zároveň nám významně přispěl k řešení dalších funkcionalit.“
ERSTE Grantika Advisory
Ing. Jiří Koželuha
manažer interních procesů
„Mít pobočky po Evropě a zajistit všem přístup ke všemu, co potřebují, zachovat bezpečnost dat a mít možnost variability není skutečně jednoduché. Po letech, kdy jsme tyto problémy řešili vlastními silami, jsme přešli ke službě Dragon Cloud. Neocenitelná je pro nás zejména možnost okamžitě měnit počty stanic a jejich softwarové vybavení.“
AG FOODS Group a.s.
Ing. Martin Sedláček, MBA
předseda představenstva

REFERENCE

Celý text

Technická podpora

Máte jakýkoliv problém se službou Dragon Cloud?

Obraťte se na naši telefonickou podporu

nebo na mailovou adresu